Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDWPD01
StellingDe Rijksdienst stelt medewerkers in staat plaats-, tijd-, organisatie- en apparatuuronafhankelijk te werken.
InformatiseringsdomeinWerkplekdiensten
Toelichting rationaleGoede samenwerking versterkt de rijksdienst. Grenzen tussen de Rijksdienstorganisaties vervagen daardoor. Ook de grenzen tussen het privé domein en het zakelijk domein vervagen. Medewerkers worden in toenemende mate ingezet bij organisatie overstijgende activiteiten en maken vaker gebruik van eigen apparatuur. De flexibele inzet van de medewerker mag daarbij niet worden belemmerd door begrenzingen aan plaats, tijd, organisatie of apparatuur.
Toelichting implicaties
  • Scheiding aanbrengen tussen functionaliteit en technisch device (apparatuur) is noodzakelijk om mobiel werken en gastgebruik bij andere organisaties mogelijk te maken.
  • Functionaliteit moet zodanig worden ontworpen en gemaakt, dat deze any time, any place en on any device kan worden uitgevoerd.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2015/05/19
Versiebeheer150519 - Dit principe is een samenvoeging van principe EAR20 en principe DWR-FDA01. Deze principes worden daarmee afgevoerd.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- ApparatuuronafhankelijkGeabstraheerd van bron
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- ApparatuuronafhankelijkRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:15.