Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID WPD01
Stelling De Rijksdienst stelt medewerkers in staat plaats-, tijd-, organisatie- en apparatuuronafhankelijk te werken.
Informatiseringsdomein Werkplekdiensten
Toelichting rationale Goede samenwerking versterkt de rijksdienst. Grenzen tussen de Rijksdienstorganisaties vervagen daardoor. Ook de grenzen tussen het privé domein en het zakelijk domein vervagen. Medewerkers worden in toenemende mate ingezet bij organisatie overstijgende activiteiten en maken vaker gebruik van eigen apparatuur. De flexibele inzet van de medewerker mag daarbij niet worden belemmerd door begrenzingen aan plaats, tijd, organisatie of apparatuur.
Toelichting implicaties
  • Scheiding aanbrengen tussen functionaliteit en technisch device (apparatuur) is noodzakelijk om mobiel werken en gastgebruik bij andere organisaties mogelijk te maken.
  • Functionaliteit moet zodanig worden ontworpen en gemaakt, dat deze any time, any place en on any device kan worden uitgevoerd.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - Dit principe is een samenvoeging van principe EAR20 en principe DWR-FDA01. Deze principes worden daarmee afgevoerd.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Geabstraheerd van bron
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online