Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar

 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
 • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
 • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

IDAtlas08
StellingElk organisatieonderdeel van de rijksdienst is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen.
Toelichting rationaleDe overheid moet vanuit afnemersperspectief bezien functioneren als een geïntegreerd geheel. Dit raakt de interactie met de samenleving, maar ook de interne interactie tussen overheidsinstellingen. Toedeling van overheidstaken aan bestuurslagen en organisaties moet geschieden vanuit overheidsbreed perspectief op doelmatigheid, effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit. Soms vergt dat decentralisatie van taken en soms juist bundeling van taken.

Een goed geïntegreerde organisatie:

 • voert vergelijkbaar werk niet meervoudig per departement uit, maar richt het in als gedeelde dienst die elk departement kan afnemen van een aanbieder.
 • verdeelt beschikbare capaciteit (personeel, voorzieningen) optimaal over de structureel uit te voeren taken, maar is ook in staat om haar capaciteit flexibel aan te wenden als een situatie daar incidenteel om vraagt.
Toelichting implicaties
 • Beschikbare capaciteit o.g.v. kennis, personeel en voorzieningen moet transparant zijn voor alle organisaties van het Rijk.
 • Duidelijke afspraken zijn nodig bij (tijdelijk) herziene aanwending van capaciteit, o.a. over
  • kosten
  • verantwoordelijkheden
  • personele consequenties
  • gebruik van voorzieningen
  • etc.
 • AtlasJa
  StatusVastgesteld
  Datum-geldig-vanaf2014/02/01
  Datum-laatste-wijziging2015/05/03
  Versiebeheer150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaarGeabstraheerd van bron
  Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaarRealiseert

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt
  WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk (Afgeleid principe)RealiseertAfspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar

  Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.