Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar


Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
 • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
 • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.


Eigenschappen

ID Atlas08
Stelling Elk organisatieonderdeel van de rijksdienst is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen.
Toelichting rationale

De overheid moet vanuit afnemersperspectief bezien functioneren als een geïntegreerd geheel. Dit raakt de interactie met de samenleving, maar ook de interne interactie tussen overheidsinstellingen. Toedeling van overheidstaken aan bestuurslagen en organisaties moet geschieden vanuit overheidsbreed perspectief op doelmatigheid, effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit. Soms vergt dat decentralisatie van taken en soms juist bundeling van taken.

Een goed geïntegreerde organisatie:

 • voert vergelijkbaar werk niet meervoudig per departement uit, maar richt het in als gedeelde dienst die elk departement kan afnemen van een aanbieder.
 • verdeelt beschikbare capaciteit (personeel, voorzieningen) optimaal over de structureel uit te voeren taken, maar is ook in staat om haar capaciteit flexibel aan te wenden als een situatie daar incidenteel om vraagt.
Toelichting implicaties
 • Beschikbare capaciteit o.g.v. kennis, personeel en voorzieningen moet transparant zijn voor alle organisaties van het Rijk.
 • Duidelijke afspraken zijn nodig bij (tijdelijk) herziene aanwending van capaciteit, o.a. over
  • kosten
  • verantwoordelijkheden
  • personele consequenties
  • gebruik van voorzieningen
  • etc.
Atlas true
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/03
Versiebeheer 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar Geabstraheerd van bron
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Realiseert Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar
EAR Online