Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Betere dienstverlening

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

ID RD03
Stelling Snel, slagvaardig, gebruikersgericht en klantvriendelijk moet de beleving zijn van burgers en bedrijven bij de dienstverlening van de Rijksdienst.
Toelichting rationale Nederlanders zijn dienstverlening op hoog niveau gewend en meer en meer digitaal. Dat is het referentieniveau voor burgers en bedrijven in hun relatie met de rijksdienst. Men verwacht snelle en klantvriendelijke dienstverlening, waarbij gebruiksgemak voorop staat. Men wil niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en geen onnodige bureaucratie en administratieve lasten ondervinden.

Uitgangspunten die Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties hierbij hebben vastgesteld:

  1. de vraag staat centraal
  2. snelle en zekere dienstverlening
  3. wij opereren als één overheid.
  4. eenmalige uitvraag gegevens
  5. transparant en aanspreekbaar
  6. efficiënt werken
Type uitspraak Vertrekpunt
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Betere dienstverlening Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online