Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Doel

Kennismodel
:
Icoon
:
Definitie
:
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.
Toelichting op formulier
:
Primaire categorie
:
Overige categorieën
:
Opmaaksjabloon
:
Bron
:
NORA v3.0
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:

Toegestane eigenschappen

Toegestane relaties

Uit kennismodel...
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Toegestane eindpunten
:

Toelichting

De categorie is "Doel". De logische naam die het EAR Kennismodel daarvoor hanteert is "Beleidsuitspraken en doelen".

Afstemming NORA

NORA onderscheidt drijfveer en doel. EAR onderkent dit onderscheid eveneens, maar herbergt het uiteindelijk in één wikicategorie met de naam 'Doel'. De logische naam hiervoor is 'Beleidsuitspraken en Doelen'. De eigenschap 'Type beleidsuitspraak' geeft aan wat voor soort uitspraak het betreft. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' en staan niet op zichzelf.

ArchiMate

Uit ArchiMate: "In principle, an end can represent anything a stakeholder may desire, such as a state of affairs, or a produced value. Examples of goals are: to increase profit, to reduce waiting times at the helpdesk, or to introduce on-line portfolio management.

Goals are generally expressed using qualitative words; e.g., “increase”, “improve”, or “easier”. Goals can also be decomposed; e.g., “increase profit” can be decomposed into the goals “reduce cost” and “increase sales”. However, it is also very common to associate concrete objectives with goals, which can be used to describe both the quantitative and time-related measures which are essential to describe the desired state, and when it should be achieved."

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.