Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Versiebeheer

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
170301 Afgevoerd. Is geen begrip maar een synoniem.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150526 - Rationale en implicaties van [[EAR: Onderscheiden door expertise | principe EAR01]] zijn geïntegreerd in deze afspraak. EAR01 komt daarmee te vervallen. 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
B
170301 - Afgevoerd, term is verouderd. Definitie komt overeen met [[Generieke Digitale Infrastructuur]].  +
170301 - Afgevoerd omdat de definitie is geïntegreerd in de definitie van [[Informatiseringsdomein]].  +
C
150209 - Aanscherpen stelling. Voorheen was dat 'De data die in de datacenters verwerkt of opgeslagen worden, moeten binnen de Nederlandse beschikkingsmacht vallen.' Tevens de rationale tekstueel aangescherpt.  +
150519 - De stelling beschrijft wat Datacenter o.a. aan dienstverlening biedt. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.  +
150519 - Bij voortschrijdend inzicht is dit principe feitelijk een toepassing van het NORA principe [[Continuïteit van de dienst (NORA)|AP35]]. Het principe is daarmee een requirement voor Datacenter c.q. Cloudoplossing. In die zin geen principe voor de EAR maar onderdeel van de oplossingsarchitectuur (en ontwerp) van Datacenter en Cloud. 150209 - Aanscherping stelling en rationale n.a.v. discussie. Oorspronkelijke stelling: 'In het belang van de continuiteit van de datacentervoorziening Rijk is in de datacenters (a)synchrone duplicatie en back-up van bedrijfskritische data mogelijk, rekening houdend met bestaande software latency.' ; Oorspronkelijke rationale: 'De Rijksoverheid streeft naar een betrouwbare datacentervoorziening, waarbij continuiteit gewaarborgd is. Er zijn minimaal drie datacenters nodig om de continuiteit van de overheidsprocessen voldoende te borgen. Een vierde datacenter is nodig om zowel de continuiteit als de performance optimaal te borgen. Bedrijfskritische processen en bedrijfskritische data worden volledig real-time in een geografisch ander datacenter gespiegeld, zodat dataverlies wordt voorkomen en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. De connectiviteit tussen de datacenters is gedimensioneerd op de vereiste continuiteitsvoorziening.'  +
150519 - Voortschrijdend inzicht. Dit is een functionele eis voor de datacenters van het Rijk. Het is niet een generiek geldende afspraak. 150209 - Tekst aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.  +
150519 - De stelling geeft aan dat de oplossing voor Datacenter moet voldoen aan een Europese richtlijn. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.  +
150519 - De stelling geeft aan dat Datacenter een dienst verleent tot een bepaald beveiligingsniveau. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk. 150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.  +
150519 - De stelling beschrijft een eis aan de oplossing voor Datacenter, niet een principe. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.