Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Versiebeheer

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Versiebeheer" gebruiken

Er zijn 20 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

R
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS +150401 - Dit principes is geen principe en is afgevoerd. De stelling en rationale zijn een samenvatting van alle RAS-principes die eigenlijk geen principes zijn, maar requirements en/of toepassing van hogerliggende principes. Wel is het mogelijk dat op hogerliggende niveau nog principes nodig zijn o.g.v. softwarekwaliteit en eventueel financiering. Zie daarvoor ook de opmerkingen bij de andere RAS principes. De stelling is toegevoegd aan het begrip [[RAS, Rijks Application Store]].  +
RAS: beschikbaar +150401 - Geen principe, maar toepassing van [[Afspraken vastgelegd (NORA)|NORA afgeleid principes AP28]]. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.  +
RAS: modulair +150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS-oplossing. Tevens is het toepassing van [[Diensten zijn herbruikbaar (NORA)|NORA principe AP01]] en [[Ontkoppelen met diensten (NORA)|NORA principe AP02]].  +
RAS: schaalbaar +150401 - Geen principe, maar een requirement van de oplossing RAS. De eis betreft een eis op gebied van softwarekwaliteit, waarvoor mogelijk generieke afspraken mogelijk zijn. Op de wijzigingsdatum zijn er geen generieke afspraken op rijksniveau of landelijk niveau bekend.  +
RAS: veilig +150401 - Geen principe, maar ontwerpeis voor RAS-oplossing n.a.v. toepassing bestaande kaders op gebied van IB. Dit maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.  +
RAS:deelbaar +150401 - Geen principe, maar een functionele eis en ontwerpeis voor de RAS oplossing. De eis geeft o.a. invulling aan [[Perspectief afnemer (NORA)|NORA principe AP19]]. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.  +
RAS:verrekenbaar +150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS. Het is tevens toepassing van [[GRC: verrekening| cloudprincipe GRC02]]. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.  +
Rijksinfrastructruur +170301 - Afgevoerd omdat definitie verouderd is en overlapt met definitie van [[Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur]].  +
S
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing +150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in [[Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk]].  +
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-diensten +150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in [[Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk]].  +
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces +150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in [[Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk]].  +
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken +150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in [[Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk]].  +
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging +De tekst van dit 'principe' betreft een opsomming c.q. toepassing van beveiligingsprincipes voor het aandachtsgebied sourcing. Het is geen zelfstandig principe, evenmin omvat de tekst principes waarin het aandachtsgebied Informatiebeveiliging nog niet in voorziet. Om die reden vervalt deze tekst als principe.  +
Sourcing Professionele besturing van sourcing +150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in [[Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk]].  +
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten +150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in [[Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk]].  +
T
Toegang: Erkende identificatiemiddelen +150503 - Voorheen principe [[EAR: Erkende identificatiemiddelen]] en [[EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen]]. Deze principes zijn van toepassing op informatiseringsdomein Toegang en daarom omgezet. Tevens zijn de implicaties en de beschrijving aangevuld.  +
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie +Dit principe vervangt voormalig EAR principe [[EAR: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie]], omdat het een principe van het informatiseringsdomein Toegang betreft.  +
Toegang: Sterkte van authenticatie +Dit principe vervangt voormalig EAR principe [[EAR: Sterkte van authenticatie]], omdat het een principe binnen het informatiseringsdomein Toegang betreft.  +
W
WPD: Flexibele werkruimte +150519 - Dit principe is een samenvoeging van [[EAR: Persoonlijke werkruimte | principe EAR08]] en [[DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei | principe DWR-FDA01]]. Ook de principes [[GRC: selfservice|GRC01]] en [[RAS: selfservice|RAS02]] zijn in dit principe ondergebracht als implicatie. Voornoemde principes komen daarmee te vervallen.  +
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk +150519 - Dit principe is een samenvoeging van [[EAR: Persoonlijke werkplek|principe EAR20]] en [[DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei|principe DWR-FDA01]]. Deze principes worden daarmee afgevoerd.  +
EAR Online