Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Bedrijfsfunctie

Kennismodel
:
Definitie
:
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)
Toelichting op formulier
:
Primaire categorie
:
Overige categorieën
:
Opmaaksjabloon
:
Bron
:
ArchiMate 2.0
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:

Toegestane eigenschappen

Toegestane relaties

Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:

Oorspronkelijk gedefinieerd als: Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.


Uit ArchiMate:"A business service exposes the functionality of business roles or collaborations to their environment. This functionality is accessed through one or more business interfaces. A business service is realized by one or more business processes, business functions, or business interactions that are performed by the business roles or business collaborations, respectively. It may access business objects.

A business service should provide a unit of functionality that is meaningful from the point of view of the environment. It has a purpose, which states this utility. The environment includes the (behavior of) users from outside as well as inside the organization. Business services can be external, customer-facing services (e.g., a travel insurance service) or internal support services (e.g., a resource management service).

A business service is associated with a value. A business service may be used by a business process, business function, or business interaction. A business process, business function, or business interaction may realize a business service. A business interface or application interface may be assigned to a business service. A business service may access business objects. The name of a business service should preferably be a verb ending with '?ing'; e.g., 'transaction processing'. Also, a name explicitly containing the word 'service' may be used."

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.