Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bedrijfsfunctie

Basisgegevens

Kennismodel Kennismodel EAR
Icoon Bedrijfsfunctie.png
Definitie Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)
Primaire categorie Bedrijfsfuncties
Overige categorieën Publiceren
Opmaaksjabloon Standaardelementopmaak
Bron ArchiMate 2.0
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary (Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

Eigenschappen ID, Beschrijving, Interne informatie, Externe informatie


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Bedrijfsfunctie Bestaat uit Bedrijfsfunctie
Bedrijfsfunctie Is toegewezen aan Actor


Toegestane relaties naar dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Bouwsteen Ondersteunt bedrijfsfunctie Bedrijfsfunctie
Doel Gerealiseerd door bedrijfsfunctie Bedrijfsfunctie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsfunctie te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:
Oorspronkelijk gedefinieerd als: Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.


Uit ArchiMate:"A business service exposes the functionality of business roles or collaborations to their environment. This functionality is accessed through one or more business interfaces. A business service is realized by one or more business processes, business functions, or business interactions that are performed by the business roles or business collaborations, respectively. It may access business objects.

A business service should provide a unit of functionality that is meaningful from the point of view of the environment. It has a purpose, which states this utility. The environment includes the (behavior of) users from outside as well as inside the organization. Business services can be external, customer-facing services (e.g., a travel insurance service) or internal support services (e.g., a resource management service).

A business service is associated with a value. A business service may be used by a business process, business function, or business interaction. A business process, business function, or business interaction may realize a business service. A business interface or application interface may be assigned to a business service. A business service may access business objects. The name of a business service should preferably be a verb ending with '?ing'; e.g., 'transaction processing'. Also, a name explicitly containing the word 'service' may be used."

EAR Online