Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Stelling

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Stelling" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanvullend kanaal (NORA) +De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.  +
Afnemer heeft inzage (NORA) +De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van  +
Afspraak - Compenseer individueel nadeel +Als de rijksbrede business case in financieel opzicht positief is, maar voor een individueel ministerie ongunstig, dan worden separate afspraken gemaakt voor compensatie met behoud van de rijksbrede opbrengst.  +
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie +De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt dynamische processen van stabiele gegevens.  +
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen +De dienst gebruikt beschikbare bouwstenen.  +
Afspraak - Gebruik open standaarden +De dienst maakt gebruik van open standaarden.  +
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten +Wanneer een onderdeel van de rijksdienst een functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft, is het niet toegestaan een alternatief in te richten.  +
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces +Ook voor het primair proces wordt gestreefd naar standaardisatie en hergebruik.  +
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk +Bij de organisatie-­inrichting redeneren we vanuit het ene concern Rijk. Belangrijke organisatiefuncties en ­voorzieningen dienen binnen het rijk aanwezig te zijn, maar niet noodzakelijkerwijs binnen elk departement.  +
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar +Elk organisatieonderdeel van de rijksdienst is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen.  +
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik +Als verscheidenheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nadrukkelijk gestreefd naar gemeenschappelijkheid, standaardisatie en hergebruik.  +
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen +Dubbelingen worden voorkomen door een ordening naar processen en naar maatschappelijke doelgroepen.  +
Afspraken vastgelegd (NORA) +Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst  +
Automatische dienstverlening (NORA) +De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.  +
B
Baseline kwaliteit diensten (NORA) +De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.  +
Betrouwbaar (NORA) +Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.  +
Bronregistraties zijn leidend (NORA) +Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.  +
Bundeling van diensten (NORA) +De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.  +
C
CDC: Beschikkingsmacht +De datacentervoorziening Rijk verwerkt alleen de data die vallen onder de Nederlandse beschikkingsmacht.  +
CDC: Koppelvlakken +De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de koppelvlakken naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. De datacentervoorziening Rijk biedt als een eenheid gegevensdiensten op veilige wijze aan zowel publieke als private afnemers.  +
CDC: continuiteit DC-voorziening +De datacentervoorziening Rijk maakt duplicaten en back-ups van bedrijfskritsche data, rekening houdend met software latency.  +
CDC: dienstverlening housing +De datacentervoorziening Rijk biedt de dienstverlening housing.  +
CDC: duurzaamheid +De datacenters van de datacentervoorziening Rijk voldoen aan de duurzaamheidsnorm EUE <1,5 (greengrid Methode) en techniekstandaarden minimaal tier level 3 (Tui en Tia 942). De datacentervoorziening Rijk garandeert duurzaamheid van dienstverlening.  +
CDC: informatiebeveiliging +De datacentervoorziening Rijk biedt housing op informatiebeveiligingsniveau tot en met staatsgeheim confidentieel.  +
CDC: schaalbaarheid +De datacenters van de datacentervoorziening Rijk zijn opwaarts en neerwaarts effectief schaalbaar in housingcapaciteit.  +
EAR Online