Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Stelling

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.  +
De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van  +
Als de rijksbrede business case in financieel opzicht positief is, maar voor een individueel ministerie ongunstig, dan worden separate afspraken gemaakt voor compensatie met behoud van de rijksbrede opbrengst.  +
De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt dynamische processen van stabiele gegevens.  +
De dienst gebruikt beschikbare bouwstenen.  +
De dienst maakt gebruik van open standaarden.  +
Wanneer een onderdeel van de rijksdienst een functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft, is het niet toegestaan een alternatief in te richten.  +
Ook voor het primair proces wordt gestreefd naar standaardisatie en hergebruik.  +
Bij de organisatie-inrichting redeneren we vanuit het ene concern Rijk. Belangrijke organisatiefuncties en voorzieningen dienen binnen het rijk aanwezig te zijn, maar niet noodzakelijkerwijs binnen elk departement.  +
Elk organisatieonderdeel van de rijksdienst is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen.  +
Als verscheidenheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nadrukkelijk gestreefd naar gemeenschappelijkheid, standaardisatie en hergebruik.  +
Dubbelingen worden voorkomen door een ordening naar processen en naar maatschappelijke doelgroepen.  +
Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst  +
De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.  +
B
De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.  +
Snel, slagvaardig, gebruikersgericht en klantvriendelijk moet de beleving zijn van burgers en bedrijven bij de dienstverlening van de Rijksdienst.  +
Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.  +
Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.  +
De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.  +
C
De datacentervoorziening Rijk verwerkt alleen de data die vallen onder de Nederlandse beschikkingsmacht.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.