Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen


Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
  • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
  • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.


Eigenschappen

ID Atlas07
Stelling Dubbelingen worden voorkomen door een ordening naar processen en naar maatschappelijke doelgroepen.
Atlas true
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/03
Versiebeheer 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen Geabstraheerd van bron


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online