Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten

 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
  • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
  • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

IDAtlas01
StellingWanneer een onderdeel van de rijksdienst een functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft, is het niet toegestaan een alternatief in te richten.
Toelichting rationaleStroomlijning van ondersteunende bedrijfsvoering en ontdubbeling van uitvoering en het toezicht bieden ministeries perspectief bij het ontwikkelen van hun departementale plannen voor het invullen van hun taakstelling. De in het rapport van de heroverweging bedrijfsvoering «Niet schaven, maar sturen» genoemde voorbeelden en de doorrekening van de daarin opgenomen varianten tonen dat aan. Samen optrekken hierbij heeft het voordeel van het gezamenlijk boeken van efficiencywinst, waarvan de effecten vervolgens ook zichtbaar worden op de departementale begrotingen. De rijksbrede benadering heeft bovendien als pluspunt dat (inter)departementale herindeling in de toekomst met aanzienlijk minder ophef, frictie en kosten gepaard kan gaan.
Toelichting implicaties
  • Er is een vastgesteld overzicht en inzicht in het aanbod van generieke diensten en voorzieningen. Het Rijksregister Generieke I-diensten biedt dat overzicht.
  • De betreffende generieke dienst of voorziening kan de benodigde functionaliteit (eenvoudig) beschikbaar maken voor de vragende partijen.
  • De levenscyclus van de betreffende generieke dienst of voorziening is duidelijk, eenduidig en transparant georganiseerd naar verantwoordelijken voor financiering en uitvoering van onderhoud, doorontwikkeling en beheer (functioneel, technisch en operationeel).
  • Er zijn duidelijke transparante afspraken over de gebruiksvoorwaarden van de generieke dienst of voorziening in termen van rechten, plichten, kosten en opbrengsten voor alle betrokken partijen.
AtlasJa
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/03
Versiebeheer150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-dienstenGeabstraheerd van bron
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-dienstenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.