Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen

 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
 • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
 • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

ID Atlas10
Stelling De dienst gebruikt beschikbare bouwstenen.
Toelichting rationale Het Rijk maakt gebruik van bestaande en bewezen technologie. Hergebruik gaat voor inkoop en inkoop gaat voor zelfbouw. Dit verbetert de efficiency bij ontwikkeling, onderhoud, beheer en gebruik van bouwstenen en diensten. Daarnaast verbetert het de mogelijkheden op samenwerking.
Toelichting implicaties
 • In het algemeen geldt de volgende voorkeursvolgorde voor de ontwikkeling en implementatie van functionaliteit:
  1. landelijke bouwstenen
  2. rijksbreed generieke bouwstenen
  3. bedrijfsproces generieke bouwstenen
  4. standaard software
  5. maatwerk
 • De pagina Rijksregister Generieke I-diensten beschrijft welke generieke bouwstenen voor het Rijk beschikbaar zijn.
 • Voor cloud softwarediensten, i.h.b. de zogenoemde apps, geldt de uitzondering dat snel kopen de voorkeur geniet (zie principe GRC17).
Atlas Ja
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/03
Versiebeheer 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Toegang: Erkende identificatiemiddelen (Afgeleid principe) Realiseert Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen
EAR Online