Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Applicatiediensten

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving

Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringsdomeinen.

Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud.
Bron Begrippenkader Rijksregister Generieke I-diensten
Interne informatie Media:140430 Bijlagen Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten v1.05.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Applicatiediensten Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online