Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Infrastructuur

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving

Onder infrastructuur wordt hier verstaan, het geheel van voorzieningen dat nodig is om de informatievoorziening van de Rijksdienst goed te laten functioneren. Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken:

  • ze zijn tot op zekere hoogte blijvend of voortdurend beschikbaar;
  • ze functioneren in belangrijke mate onafhankelijk van specifiek gebruik;
  • ze zijn bestemd voor generiek gebruik.
Bron Afgeleid van wikipedia.
Externe informatie (t) Infrastructuur op wikipedia
Status Geaccepteerd
Versiebeheer 170301 - De definitie van dit begrip was gelijk aan de die van het begrip Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur. Het begrip is veralgemeniseerd, maar wel binnen de context van de Rijksdienst.
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Applicatiediensten Is gerelateerd aan Infrastructuur
Technische infrastructuur Is gerelateerd aan Infrastructuur
EAR Online