Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Afspraak - Ook hergebruik in primair proces

 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
  • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
  • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

ID Atlas03
Stelling Ook voor het primair proces wordt gestreefd naar standaardisatie en hergebruik.
Toelichting rationale Door clustering van uitvoerings- en toezichtsorganisaties, met waarborg van continuïteit van het primair proces, worden bestaande dubbelingen tussen organisaties weggenomen. Het leidt tot kostenreductie en tot een meer integrale dienstverlening.
Toelichting implicaties
  • Onderzoek is nodig naar mogelijkheden op vergaande samenwerking in clusters van organisaties met vergelijkbare processen of doelgroepen.
Beschrijving Voorbeelden van projecten zijn:
  • clustering van de uitvoering van incasso’s door de rijksoverheid
  • clustering van de backoffice van subsidieverleners van de rijksoverheid
  • clustering van de uitvoerende taken op het terrein van de inkomensondersteuning aan burgers door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid als het UVW, SVB en DUO *clustering van de rijksinspecties die toezicht houden op de fysieke veiligheid van bedrijven
Atlas Ja
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/03
Versiebeheer 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces Realiseert
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online