Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Afspraak - Ook hergebruik in primair proces

 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
 • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
 • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

IDAtlas03
StellingOok voor het primair proces wordt gestreefd naar standaardisatie en hergebruik.
Toelichting rationaleDoor clustering van uitvoerings- en toezichtsorganisaties, met waarborg van continuïteit van het primair proces, worden bestaande dubbelingen tussen organisaties weggenomen. Het leidt tot kostenreductie en tot een meer integrale dienstverlening.
Toelichting implicaties
 • Onderzoek is nodig naar mogelijkheden op vergaande samenwerking in clusters van organisaties met vergelijkbare processen of doelgroepen.
BeschrijvingVoorbeelden van projecten zijn:
 • clustering van de uitvoering van incasso’s door de rijksoverheid
 • clustering van de backoffice van subsidieverleners van de rijksoverheid
 • clustering van de uitvoerende taken op het terrein van de inkomensondersteuning aan burgers door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid als het UVW, SVB en DUO *clustering van de rijksinspecties die toezicht houden op de fysieke veiligheid van bedrijven
 • AtlasJa
  StatusVastgesteld
  Datum-geldig-vanaf2014/02/01
  Datum-laatste-wijziging2015/05/03
  Versiebeheer150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Afspraak - Ook hergebruik in primair procesGeabstraheerd van bron
  Afspraak - Ook hergebruik in primair procesRealiseert

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt

  Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.