Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Informatiseringstrategie Rijk (Kamerbrief)
Beschrijving Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk
Publicatiedatum 2011-11-15
Organisatie DGOBR
Type Bron Beleidskader
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) kamerstuk 26643-216


Elementrelaties

Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Compenseer individueel nadeel Geabstraheerd van bron Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces Geabstraheerd van bron Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk
WPD: Flexibele werkruimte Geabstraheerd van bron Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Geabstraheerd van bron Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk

Afgevoerd omdat een nieuwe strategische I-agenda van kracht is geworden voor de periode vanaf 2016.

EAR Online