Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Algemene kaders consolidatie datacenters

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDConsolidatie datacenters Kaders
Beschrijving kortKaders voor samenhangende inrichting Rijksdatacenter (RDC).
BeschrijvingDe consolidatie van de datacenters van het Rijk heeft tot doel de verbrokkelde I-infrastructuur van het Rijk meer een eenheid te laten worden en daarmee de kosten te drukken. Daartoe wordt onder meer het aantal datacenters van de ministeries verminderd van 64 naar 4 tot 5.
ToelichtingConcrete norm:
  • De data die in de datacenters verwerkt of opgeslagen worden, moeten binnen de Nederlandse beschikkingsmacht vallen.
  • In het belang van de continuïteit van de datacentervoorziening Rijk is in de datacenters (a)synchrone duplicatie en back-up van bedrijfskritische data mogelijk, rekening houdend met bestaande software latency.
  • De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de dienstverlening housing.
  • De datacenters van de datacentervoorziening Rijk voldoen aan de duurzaamheidsnorm EUE <1,5 (greengrid Methode) en techniekstandaarden minimaal tier level 3 (Tui en Tia 942).
  • De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de koppelvlakken naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven.
  • De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden housing op informatiebeveiligingsniveau tot en met staatsgeheim confidentieel.
  • De datacenters van de datacentervoorziening Rijk zijn opwaarts en neerwaarts effectief schaalbaar in housingcapaciteit.


Het vertrouwelijke document leidraad Datacenters Staatsgeheim Housing, beschrijft hoe de juiste keuze van beveiligingsmaatregelen moet worden gemaakt. In de leidraad worden de processtappen weergegeven met bijbehorende activiteiten voor de partijen die een verantwoordelijkheid hebben in de te nemen beveiligingsmaatregelen, te weten de data-eigenaar en de housing-dienstverlener. Per processtap wordt aangegeven wat het resultaat (output) moet zijn van de processtap. De leidraad geeft op inzichtelijke wijze aan hoe de partijen kunnen voldoen aan bestaande voorschriften, zoals VIR, BIR en VIR-BI. De scope van de leidraad is gericht op de inrichting van de housing-dienst en de te nemen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie (exclusiviteit), de bescherming van nationale gegevens (geen NATO/EU) en de bescherming van gegevens met rubricering Staatsgeheim CONFIDENTIEEL (Stg.C) en/of Staatsgeheim GEHEIM (Stg.G).

In de leidraad wordt verwezen naar de actoren, dreigingen en aanvalsscenario’s uit de daderprofielen van (en onderhouden door) AIVD, Defensie en DGOO, zoals die worden gehanteerd in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).
Publicatiedatum2012/04/03
Type BronBeleidskader
StatusVastgesteld
VertrouwelijkJa, Nee
Externe informatie (t)
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
CDC: Beschikkingsmacht (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronAlgemene kaders consolidatie datacenters
Vaststelling kaders consolidatie datacenters (Doel)Geabstraheerd van bronAlgemene kaders consolidatie datacenters

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.