Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: Beschikkingsmacht

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID CDC01
Stelling De datacentervoorziening Rijk verwerkt alleen de data die vallen onder de Nederlandse beschikkingsmacht.
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Toelichting rationale Externe dienstverleners o.g.v. dataopslag en -beheer moeten waarborgen dat zij de door hun beheerde data niet ter beschikking stellen aan niet-Nederlandse overheden. Op basis van "save haven regulations‟ is het mogelijk data te laten beheren door organisaties buiten de Nederlandse grenzen.
Toelichting implicaties
  • Aantoonbaar maken dat data niet buiten de Nederlandse beheersingsgrenzen treedt.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/15
Versiebeheer 150209 - Aanscherpen stelling. Voorheen was dat 'De data die in de datacenters verwerkt of opgeslagen worden, moeten binnen de Nederlandse beschikkingsmacht vallen.' Tevens de rationale tekstueel aangescherpt.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
CDC: Beschikkingsmacht Geabstraheerd van bron
CDC: Beschikkingsmacht Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online