Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Datacenter Noord

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDDatacenter Noord
BeschrijvingHousing en hosting voor rijksoverheden in de noordelijke regio
ArchitectuurcomponentGegevensopslag
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Intern - ExternIntern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Datacenter NoordRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 13:03.