Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Datacenter Noord

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Datacenter Noord
Beschrijving Housing en hosting voor rijksoverheden in de noordelijke regio
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Datacenter Noord Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online