Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: geconsolideerde rekencentra

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC08
Stelling

Cloud virtualisatie technologie maakt optimaal benutten van resources mogelijk.

De datavoorziening Rijk maakt gebruik van virtualisatie technologie.
Toelichting rationale Je wilt met verregaande virtualisatie) technologie binnen een rekencentrum maar ook tussen rekencentra aan loadbalancing doen. De 4 (5?)geconsolideerde rekencentra vormen het hart van de GRC.
Toelichting implicaties

Pc’s en laptops op de werkplek van de ambtenaar zijn via het Rijksoverheidsnetwerk - dat er nog wel moet komen - gekoppeld aan de GRC. Via een browser of een “dunne” lokale applicatie op de pc, wordt functionaliteit (software) vanuit de GRC aangeroepen. De software draait in de GRC. Ook opslag van gegevens gebeurt in de rekencentra van de GRC. Op deze manier zijn de pc’s op de werkplekken “thin clients”, want de bewerkingen en rekenkracht vindt plaats op de servers in de GRC. Deze opzet vergt ook een continue verbinding met de GRC.

Door gebruik van virtualisatie technologie kunnen resources optimaal worden benut.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Datum-afgevoerd 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - Dit principe gaat over continuïteitsmaatregelen (virtualisatie en loadbalancing), die feitelijk gezien kunnen worden als ontwerprichtlijn voor de cloudinfrastructuur gericht op vermijden van discontinuïteit. In die hoedanigheid maakt deze richtlijn deel uit van de implicaties bij principe GRC07.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: geconsolideerde rekencentra Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Datacenter BD Realiseert GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter Haagse Kern Km Realiseert GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter Noord Realiseert GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter Staatsgeheim Realiseert GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter BD Realiseert principe GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter Haagse Kern Km Realiseert principe GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter Noord Realiseert principe GRC: geconsolideerde rekencentra
Datacenter Staatsgeheim Realiseert principe GRC: geconsolideerde rekencentra
EAR Online