Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: continuiteit en beschikbaarheid

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC07
Stelling Clouddiensten zijn ontworpen op 7x24 uur beschikbaarheid.
Toelichting rationale NORA principe AP35 stelt dat beschikbaarheid van diensten is afgestemd op het gebruik. Omdat clouddiensten via internet verlopen, is 7*24 uur beschikbaarheid een uitgangspunt. Bij het ontwerp en realisatie van de clouddiensten is continuiteit/beschikbaarheid daarom een essentieel ontwerp en ontwikkelaspect. Ook al omdat clouddiensten vaker bloot kunnen staan aan cyberaanvallen, met verminderde beschikbaarheid tot gevolg. Het negatieve effect daarvan is groot.
Toelichting implicaties
  • Wapen de cloud dienstverlening tegen aanvallen door inrichten van incidentreactie en continuïteitsmanagement.
  • Maak gebruik van technieken zoals virtualisatie en loadbalancing binnen een rekencentrum en ook tussen rekencentra.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - De oorspronkelijke stelling (Bij het ontwerp en realisatie van de cloud-diensten is continuiteit/beschikbaarheid een belangrijk ontwerp en ontwikkel-aspect) is aangescherpt. Tevens is het verband gelegd met NORA principe AP35 in de rationale. Verder is een implicatie toegevoegd welke oorspronkelijk als principe GRC08 was geformuleerd.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: continuiteit en beschikbaarheid Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online