Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Continuïteit van de dienst (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties



'NORA logo.png
Uitspraaknora:Continuïteit van de dienst
TypeAfgeleid principe
StellingDe levering van de dienst is continu gewaarborgd.
Versie2017-06-14 14:58:16
Beschrijving
Toelichting rationaleContinuïteit is van belang wanneer afnemers afhankelijk zijn van de dienst en geen nadelige gevolgen van discontinuïteit mogen ondervinden.
Realiseert
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Het niveau van beschikbaarheid is in overleg met afnemers vastgesteld.
  • De ondersteunende ICT-voorzieningen voldoen aan het voor de diensten overeengekomen niveau van beschikbaarheid.
  • De continuïteit van voorzieningen wordt bewaakt; bij bedreiging van die continuïteit wordt alarm geslagen. Er is voorzien in de aanpak van calamiteiten.
  • De toegankelijkheid van openbare informatie en van informatie die relevant is voor vertrouwelijke- en zaakgerelateerde diensten, is gewaarborgd. Wanneer informatie verplaatst is, of niet meer (online) beschikbaar, worden bezoekers doorverwezen naar de plaats waar deze wel te vinden is.
  • De afnemer merkt niets van wijzigingen in het beheer van de dienst.
  • Wanneer een nieuwe versie van een standaard geïmplementeerd wordt, blijft de aanbieder de oude versie ondersteunen zolang als dat volgens afspraak nodig is .
  • De dienstverlener en de afnemers maken afspraken over de periode waarin overgegaan wordt op een nieuwe versie van de standaard.
ClusterBetrouwbaarheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
IDAP35
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2017 om 04:07.