Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: continuiteit DC-voorziening

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID CDC02
Stelling De datacentervoorziening Rijk maakt duplicaten en back-ups van bedrijfskritsche data, rekening houdend met software latency.
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Toelichting rationale De Rijksoverheid streeft naar een betrouwbare datacentervoorziening, waarbij continuïteit gewaarborgd is.
Toelichting implicaties Bedrijfskritische processen én bedrijfskritische data worden volledig real-time in een geografisch ander datacenter gespiegeld, zodat dataverlies wordt voorkomen en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. De connectiviteit tussen de datacenters is gedimensioneerd op de vereiste continuïteitsvoorziening.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - Bij voortschrijdend inzicht is dit principe feitelijk een toepassing van het NORA principe AP35. Het principe is daarmee een requirement voor Datacenter c.q. Cloudoplossing. In die zin geen principe voor de EAR maar onderdeel van de oplossingsarchitectuur (en ontwerp) van Datacenter en Cloud. 150209 - Aanscherping stelling en rationale n.a.v. discussie. Oorspronkelijke stelling: 'In het belang van de continuiteit van de datacentervoorziening Rijk is in de datacenters (a)synchrone duplicatie en back-up van bedrijfskritische data mogelijk, rekening houdend met bestaande software latency.' ; Oorspronkelijke rationale: 'De Rijksoverheid streeft naar een betrouwbare datacentervoorziening, waarbij continuiteit gewaarborgd is. Er zijn minimaal drie datacenters nodig om de continuiteit van de overheidsprocessen voldoende te borgen. Een vierde datacenter is nodig om zowel de continuiteit als de performance optimaal te borgen. Bedrijfskritische processen en bedrijfskritische data worden volledig real-time in een geografisch ander datacenter gespiegeld, zodat dataverlies wordt voorkomen en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. De connectiviteit tussen de datacenters is gedimensioneerd op de vereiste continuiteitsvoorziening.'

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
CDC: continuiteit DC-voorziening Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: continuiteit DC-voorziening
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: continuiteit DC-voorziening


EAR Online