Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: duurzaamheid

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID CDC04
Stelling De datacenters van de datacentervoorziening Rijk voldoen aan de duurzaamheidsnorm EUE <1,5 (greengrid Methode) en techniekstandaarden minimaal tier level 3 (Tui en Tia 942). De datacentervoorziening Rijk garandeert duurzaamheid van dienstverlening.
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Toelichting rationale De datacenters voldoen aan de meest actuele normen t.a.v. datacenters en volgen de marktontwikkelingen op de voet.
Toelichting implicaties "De datacenters van de datacentervoorziening Rijk voldoen aan de meest actuele normen:

- de duurzaamheidsnorm EUE <1,5 (greengrid Methode) en techniekstandaarden minimaal tier level 3 (Tui en Tia 942).

Datacenters volgen de marktontwikkelingen op de voet. "
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/19
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - De stelling geeft aan dat de oplossing voor Datacenter moet voldoen aan een Europese richtlijn. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
CDC: duurzaamheid Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert CDC: duurzaamheid
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert CDC: duurzaamheid
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert CDC: duurzaamheid
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert CDC: duurzaamheid
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert CDC: duurzaamheid
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: duurzaamheid
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: duurzaamheid
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: duurzaamheid
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: duurzaamheid
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: duurzaamheid


EAR Online