Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

CDC: Koppelvlakken

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDCDC05
StellingDe datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de koppelvlakken naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. De datacentervoorziening Rijk biedt als een eenheid gegevensdiensten op veilige wijze aan zowel publieke als private afnemers.
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Toelichting rationaleDe datacenters zijn onderling verbonden door een glasvezelnetwerk dat voldoet aan de beveiligings- en performance-eisen. Via beveiligde koppelvlakken wordt verbinding gelegd van de datacentervoorziening naar een (rijks)overheidsnetwerk – tot nader orde de Haagse Ring - grote departementale netwerken4 en het internet. Partijen van buiten, zoals burgers en bedrijven, kunnen via deze beveiligde koppelvlakken toegang krijgen tot de dienstverlening vanuit de datacenters. Datacenters hebben een dienstenpakket dat voorziet in het bewerken en leveren van data aan afnemers binnen en buiten de overheid. Het gaat om gegevens met een vertrouwelijke status, die voldoende beveiligd aangeboden moeten worden.
Toelichting implicaties"De datacenters zijn onderling verbonden door een glasvezelnetwerk dat voldoet aan de beveiligings- en performance-eisen. Via beveiligde koppelvlakken wordt verbinding gelegd van de datacentervoorziening naar een (rijks)overheidsnetwerk – tot nader order de Haagse Ring - grote departementale netwerken en het internet. Partijen van buiten, zoals burgers en bedrijven, kunnen via deze beveiligde koppelvlakken toegang krijgen tot de dienstverlening vanuit de datacenters."
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/19
Datum-afgevoerd2015/05/19
Versiebeheer150519 - De stelling beschrijft wat Datacenter o.a. aan dienstverlening biedt. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CDC: KoppelvlakkenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen)RealiseertCDC: Koppelvlakken
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen)RealiseertCDC: Koppelvlakken
Datacenter Noord (Bouwsteen)RealiseertCDC: Koppelvlakken
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen)RealiseertCDC: Koppelvlakken
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen)RealiseertCDC: Koppelvlakken
Datacenter BD (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: Koppelvlakken
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: Koppelvlakken
Datacenter Noord (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: Koppelvlakken
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: Koppelvlakken
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: Koppelvlakken


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.