Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Aanbodstructurering
Beschrijving kort Structurering in kavels van het aanbod van ICT-diensten.
Beschrijving

In het kader van de Compacte Rijksdienst worden stappen gezet in het samenwerken en delen van voorzieningen van generieke ICT door de afzonderlijke rijksdiensten. Verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering en het toezicht levert efficiency winst op.

Het beeld dat daarbij voor ogen staat is dat de generieke ICT voorzieningen gebundeld worden uitgevoerd binnen verzorgingsgebieden door een samenhangend geheel van gespecialiseerde ICT-dienstverleners. Gezamenlijk geven zij vorm aan de informatie-infrastructuur en verzorgen de ICT-dienstverlening op generieke ICT.
Publicatiedatum 2012-03-20
Organisatie DGOO
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Aanbodstructurering
Informatiseringsdomein Inkoop


Elementrelaties

Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online