Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Werkingsgebied

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Overheidsbreed, Rijksbreed generiek, Kerndepartement, BLD, ZBO, RWT, HoCoSta, Adviescollege, Rechterlijke macht, Overig
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkbox
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Dit geeft de functionele werking van de bouwsteen aan
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Organisatorisch werkingsgebied.png

Showing 20 pages using this property.
A
Overheidsbreed  +
Rijksbreed generiek  +
B
Rijksbreed generiek  +
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
C
Rijksbreed generiek  +
D
Overheidsbreed  +
Overheidsbreed  +
Rijksbreed generiek  +

7 gerelateerde entiteiten weergegeven.

Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Overheidsbreed", "Rijksbreed generiek", "Kerndepartement", "BLD", "ZBO", "RWT", "HoCoSta", "Adviescollege", "Rechterlijke macht", "Overig" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.