Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

HR Metadata

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID HR Metadata
Beschrijving De HR Metadata Repository is de tool waarin alle organisaties en organisatieonderdelen van het Rijk, HR-gerelateerde definities kunnen vastleggen. Het gaat daarbij om definities die gebruikt worden om HR-gerelateerde rapportages te maken. Vaak is onduidelijk welke definities precies door een organisatie gebruikt worden, waardoor het onmogelijk is organisaties onderling te vergelijken. Ook het nemen van beslissingen op basis van kengetallen, waarvan niet precies duidelijk is wat ze betekenen, leidt tot verkeerde beslissingen. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties.
Toelichting Het functioneel en technisch beheer van HR Metadata is per 1 januari 2015 formeel in de lijn geplaatst bij P-Direct. De HR Metadata Repository is geïmplementeerd in de vorm van een semantische wiki.
Externe informatie http://www.hrmetadata.nl/index.php/Hoofdpagina
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Intern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
HR Metadata Realiseert principe
HR Metadata Ondersteunt bedrijfsfunctie

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online