Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Berichtenbox burgers

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Berichtenbox burgers
Beschrijving De berichtenbox (op MijnOverheid) is de digitale postbus voor berichten van de overheid aan burgers. De gemeente meldt bijvoorbeeld dat een paspoort moet worden verlengd. Of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden. Als er een bericht in de box staat, wordt dit per e-mail gemeld aan de betreffende persoon. Berichten versturen via de berichtenbox is (nog) niet mogelijk.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Type functionaris Elke functionaris die beveiligd berichten uitwisselt met burgers.
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Berichtenbox burgers Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online