Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Toegankelijkheid openbare informatie

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR16
Stelling RD-organisaties geven onvoorwaardelijke toegang tot de openbare informatie waarover ze beschikken.
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationale Ingezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met een openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te zien. De overheid moet deze informatie zonder beperkende voorwaarden beschikbaar maken voor elke geïnteresseerde.
Toelichting implicaties Beschikbaarstelling kan gericht gebeuren, bijvoorbeeld naar aanleiding van speciale verzoeken door geïnteresseerden, of als onderdeel van specifieke dienstverlening, zoals het verstrekken van een vergunning. Ook kan het nodig zijn om informatie door middel van algemene publicatie via publieke media zoals internet of televisie beschikbaar te stellen.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/15
Datum-afgevoerd 2015/05/15
Versiebeheer 150515 - Dit principe is samengevoegd met DiDu06 en daarmee afgevoerd. Zie voor verdere uitleg bij DiDu06.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Berichtenbox burgers (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Websiteregister Rijksoverheid (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Berichtenbox burgers (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Websiteregister Rijksoverheid (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
EAR Online