Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Toegankelijkheid openbare informatie

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR16
StellingRD-organisaties geven onvoorwaardelijke toegang tot de openbare informatie waarover ze beschikken.
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationaleIngezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met een openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te zien. De overheid moet deze informatie zonder beperkende voorwaarden beschikbaar maken voor elke geïnteresseerde.
Toelichting implicatiesBeschikbaarstelling kan gericht gebeuren, bijvoorbeeld naar aanleiding van speciale verzoeken door geïnteresseerden, of als onderdeel van specifieke dienstverlening, zoals het verstrekken van een vergunning. Ook kan het nodig zijn om informatie door middel van algemene publicatie via publieke media zoals internet of televisie beschikbaar te stellen.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/15
Datum-afgevoerd2015/05/15
Versiebeheer150515 - Dit principe is samengevoegd met DiDu06 en daarmee afgevoerd. Zie voor verdere uitleg bij DiDu06.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Berichtenbox burgers (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Doc-Direct (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Websiteregister Rijksoverheid (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Berichtenbox burgers (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Doc-Direct (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toegankelijkheid openbare informatie
Websiteregister Rijksoverheid (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toegankelijkheid openbare informatie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.