Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Beschikbaarheid dienstverlening

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR04
Stelling De beschikbaarheid van dienstverlening door de Rijksdienst is genormeerd op de behoefte van de afnemers.
Informatiseringsdomein Overig
Toelichting rationale In het kader van een eenduidige, transparante dienstverlening aan burgers en bedrijven en een optimale beschikbaarheid van de ambtelijke dienst voor bewindspersonen en kritieke processen, zijn beschikbaarheidsnormen noodzakelijk, die zijn toegesneden op de vraag van de afnemer en de (on-)mogelijkheden van het kanaal.
Toelichting implicaties Eisen aan de beschikbaarheid van dienstverlening, vergen een daarop afgestemde inrichting van de organisatie. In het algemeen kan worden uitgegaan van de volgende minimale beschikbaarheid per kanaal:
  • Internet, e-mail, telefoon: Interactief gedurende reguliere kantoortijden en automatische beantwoording buiten reguliere kantoortijden.
  • Post en Persoonlijk contact (o.a. balie): Reguliere kantoortijden.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Datum-afgevoerd 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - Dit principe voegt niets toe aan NORA principe AP19 en NORA principe AP35. Het principe vervalt daarom.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen) Realiseert EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Berichtenbox burgers (Bouwsteen) Realiseert EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) (Bouwsteen) Realiseert EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Realiseert EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Berichtenbox burgers (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
EAR Online