Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Beschikbaarheid dienstverlening

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR04
StellingDe beschikbaarheid van dienstverlening door de Rijksdienst is genormeerd op de behoefte van de afnemers.
InformatiseringsdomeinOverig
Toelichting rationaleIn het kader van een eenduidige, transparante dienstverlening aan burgers en bedrijven en een optimale beschikbaarheid van de ambtelijke dienst voor bewindspersonen en kritieke processen, zijn beschikbaarheidsnormen noodzakelijk, die zijn toegesneden op de vraag van de afnemer en de (on-)mogelijkheden van het kanaal.
Toelichting implicatiesEisen aan de beschikbaarheid van dienstverlening, vergen een daarop afgestemde inrichting van de organisatie. In het algemeen kan worden uitgegaan van de volgende minimale beschikbaarheid per kanaal:
  • Internet, e-mail, telefoon: Interactief gedurende reguliere kantoortijden en automatische beantwoording buiten reguliere kantoortijden.
  • Post en Persoonlijk contact (o.a. balie): Reguliere kantoortijden.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Datum-afgevoerd2015/05/26
Versiebeheer150526 - Dit principe voegt niets toe aan NORA principe AP19 en NORA principe AP35. Het principe vervalt daarom.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen)RealiseertEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Berichtenbox burgers (Bouwsteen)RealiseertEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) (Bouwsteen)RealiseertEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)RealiseertEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Berichtenbox burgers (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Beschikbaarheid dienstverlening
EAR Online