Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistratie Ondergrond

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDBasisregistratie Ondergrond
Beschrijvingbasisregistratie voor de ondergrond; geologie, aardlagen etc
Externe informatiehttp://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/ondergrond
ArchitectuurcomponentGegevensopslag
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Intern - ExternExtern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistratie OndergrondRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online