Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistratie Ondergrond

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Basisregistratie Ondergrond
Beschrijving basisregistratie voor de ondergrond; geologie, aardlagen etc
Externe informatie http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/ondergrond
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Basisregistratie Ondergrond Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online