Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Noodcommunicatie Voorziening (NCV)

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID NoodCommunicatie Voorziening
Beschrijving

De NoodCommunicatieVoorziening (afgekort NCV) is de opvolger van het Nationaal Noodnet in Nederland. NCV maakt deel uit van Stichting Nederland Alert. Het is een telecommunicatienetwerk dat specifiek bedoeld is voor gebruik door overheid en hulpdiensten tijdens een ramp of crisis als het reguliere openbare telefoonnet geheel overbelast raakt of uitvalt. Het netwerk moet daarom robuust genoeg zijn om ook bruikbaar te zijn in situaties van stroomuitval, overstroming en andere omstandigheden.

De NCV staat los van het C2000-netwerk dat bedoeld is voor radioverkeer van de hulpdiensten.
Externe informatie http://www.ibis-bi.nl/overheid/NoodCommunicatieVoorziening.doc/
Architectuurcomponent Netwerk
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online