Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen
Beschrijving Basisregistratie BLAU voor gegevens over lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen
Externe informatie http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/1494-basisregistratie-lonen-arbeids-en-uitkeringsverhoudingen-blau
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Agenda


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online