Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BWB

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID Juriconnect BWB
Beschrijving De standaard biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving waarmee de interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving wordt bevorderd.
Toepassing Informatiesystemen die verwijzen naar concrete wet- en regelgeving
Toelichting Gebruik de standaard voor elektronische verwijzing naar wetten en regelingen met het doel om deze met anderen te delen.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/bwb
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder Juriconnect


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
P-Direkt Realiseert BWB
Rijksoverheid.nl Realiseert BWB
P-Direkt Voldoet aan BWB
Rijksoverheid.nl Voldoet aan BWB
EAR Online