Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

P-Direkt

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID P-Direkt
Beschrijving P-Direkt is de PZ-dienstverlener van en voor de ministeries. P-Direct biedt betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen.
Externe informatie http://www.p-direkt.nl/, http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/cisdirectoraatgeneraalorganisatiebedrijfsvoeringrijkdgobr/cispdirekt_1/cisp_direkt&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/c
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
P-Direkt Voldoet aan

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online