Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Rijksoverheid.nl
Beschrijving De site Rijksoverheid.nl geeft informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. De website ondernemersplein, de vervanger van Antwoord voor bedrijven, biedt specifiek informatie aan bedrijven over onderwerpen zoals subsidies, regels en vergunningen. In de week van 24 augustus 2015 is deze site verhuist naar het Platform Rijksoverheid.nl
Externe informatie http://www.rijksoverheid.nl
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijksoverheid.nl Voldoet aan
Rijksoverheid.nl Ondersteunt bedrijfsfunctie
Rijksoverheid.nl Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online