Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Doc-Direct

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Doc-Direct
Beschrijving Per 1 januari 2011 is Doc-Direkt de nieuwe rijksbrede shared service organisatie. Doc-Direkt beheert en bewerkt archieven voor een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. De organisatie is samengesteld uit de archiefdiensten van de ministeries, het semi-statisch archief van de Belastingdienst en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS). Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding op orde is.
Externe informatie http://almanak.overheid.nl/97027/BZK/DGOBR/Doc-Direkt
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Doc-Direct Realiseert principe
Doc-Direct Voldoet aan

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online