Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Ieder record heeft een unieke bron

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID DiDu11
Stelling De eigenaar van de bron is verantwoordelijk voor de authenticiteit (inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag) van de records. Records worden gebruikt uit deze unieke bron. Ieder record heeft een unieke bron.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Om technische redenen (zoals in relatie tot performance, beveiliging of mobiliteit) kunnen kopieën nodig zijn. Als door fouten in techniek of beheer een gekopieerd record afwijkt van de vastlegging in de bron, wordt het record in de bron als juist aangemerkt. Voor betrouwbare dienstverlening is het gebruik van de juiste informatie en documenten van cruciaal belang. Uitgangspunt is dat binnen de overheid voor ieder informatieobject een unieke bron bestaat: de bronregistratie.
Toelichting implicaties Voor de overheid zijn de bronregistraties leidend. De eigenaar van de bronregistratie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatieobjecten in deze registratie. Wanneer informatieobjecten in meerdere gelijksoortige registraties vookomen, gelden alleen de informatieobjecten in de bronregistratie als betrouwbaar. Om technische redenen (zoals in relatie tot performance, beveiliging of mobiliteit) kunnen kopieën nodig zijn. Als door fouten in techniek of beheer een gekopieerd record afwijkt van de vastlegging in de bron, wordt het record in de bron als juist aangemerkt.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Datum-afgevoerd 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - Dit principe is een toepassing van NORA principe AP13. Het voegt daar geen nieuwe afspraken aan toe.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Ieder record heeft een unieke bron Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert DiDu: Ieder record heeft een unieke bron
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert principe DiDu: Ieder record heeft een unieke bron


EAR Online