Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Vaststelling Digitale Duurzaamheid

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

IDDiDU01
StellingCIO-Beraad stelt doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid vast (PM citaat uit verslaglegging opnemen).
Type uitspraakKader
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Vaststelling Digitale DuurzaamheidGeabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
DiDu: Actieve preservering is geregeld (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidend (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Bestand tegen veranderingen (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Gebruik maken van generieke voorzieningen (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Ieder record heeft een unieke bron (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Kerndepartementen werken digitaal (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn beveiligd (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn openbaar (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Rijksbreed informatie delen (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Specificaties op open standaarden baseren (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
DiDu: Vernietiging na afloop bewaartermijn (Afgeleid principe)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid
Metagegevens Rijk (Standaard)RealiseertVaststelling Digitale Duurzaamheid

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:14.