Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Kerndepartementen werken digitaal

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu01
Stelling Bedrijfsprocessen van kerndepartementen werken uitsluitend met digitale informatie.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Voor een efficiënte en effectieve taakuitvoering is het cruciaal dat informatie digitaal beschikbaar is. Iedere rijksambtenaar moet voor zijn of haar werkzaamheden bij alle binnen het Rijk beschikbare relevante informatie kunnen.
Toelichting implicaties
  • Er is generieke functionaliteit voor zoeken (DWR Zoeken), documentmanagement (DWR Docs), duurzame archivering (DWR Archief), werkstroomondersteuning (DWR Stukkenstroom), huisstijl
  • Als papieren documenten worden ontvangen, worden die gedigitaliseerd ten behoeve van de digitale behandeling in het bedrijfsproces.
  • Het zorgdragerschap over (en het beheer van) de informatie is geregeld.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Tekstueel aangescherpt. Geen inhoudelijke wijziging.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Kerndepartementen werken digitaal Geabstraheerd van bron
DiDu: Kerndepartementen werken digitaal Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Berichtenbox bedrijven Realiseert DiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Doc-Direct Realiseert DiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Document generator Realiseert DiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Berichtenbox bedrijven Realiseert principe DiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Document generator Realiseert principe DiDu: Kerndepartementen werken digitaal
EAR Online