Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DiDu: Kerndepartementen werken digitaal

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDiDu01
StellingBedrijfsprocessen van kerndepartementen werken uitsluitend met digitale informatie.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten
Toelichting rationaleVoor een efficiënte en effectieve taakuitvoering is het cruciaal dat informatie digitaal beschikbaar is. Iedere rijksambtenaar moet voor zijn of haar werkzaamheden bij alle binnen het Rijk beschikbare relevante informatie kunnen.
Toelichting implicaties
  • Er is generieke functionaliteit voor zoeken (DWR Zoeken), documentmanagement (DWR Docs), duurzame archivering (DWR Archief), werkstroomondersteuning (DWR Stukkenstroom), huisstijl
  • Als papieren documenten worden ontvangen, worden die gedigitaliseerd ten behoeve van de digitale behandeling in het bedrijfsproces.
  • Het zorgdragerschap over (en het beheer van) de informatie is geregeld.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Versiebeheer150209 - Tekstueel aangescherpt. Geen inhoudelijke wijziging.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DiDu: Kerndepartementen werken digitaalGeabstraheerd van bron
DiDu: Kerndepartementen werken digitaalRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Doc-Direct (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Document generator (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Berichtenbox bedrijven (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Doc-Direct (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Kerndepartementen werken digitaal
Document generator (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Kerndepartementen werken digitaal

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.