Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Digitale Duurzaamheid (doelarchitectuur)
Beschrijving De doelarchitectuur schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd. Dat wil zeggen dat digitale documenten (in de brede zin van het woord) die ten behoeve van wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard moeten worden, op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn en binnen de daarvoor gestelde termijn vernietigd worden.
Toelichting

De doelarchitectuur zal gebruikt worden:

  • Om te toetsen of bestaande voorzieningen al voldoen aan de gewenste situatie
  • Om te bepalen wat er nog moet gebeuren om aan de gewenste situatie te voldoen
  • Voor het ontwerp van een projectportfolio om de gewenste situatie te realiseren
  • Als basis voor de projectstartarchitectuur van projecten.
De doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en behoort daarbinnen tot het I-domeinen ‘Documentdiensten’ en ‘Gegevensdiensten’.
Publicatiedatum 2012-06-01
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Documentdiensten


Elementrelaties

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidend Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Bestand tegen veranderingen Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Kerndepartementen werken digitaal Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn beveiligd Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn openbaar Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Rijksbreed informatie delen Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
Vaststelling Digitale Duurzaamheid Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
EAR Online