Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDigitale Duurzaamheid (doelarchitectuur)
BeschrijvingDe doelarchitectuur schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd. Dat wil zeggen dat digitale documenten (in de brede zin van het woord) die ten behoeve van wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard moeten worden, op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn en binnen de daarvoor gestelde termijn vernietigd worden.
ToelichtingDe doelarchitectuur zal gebruikt worden:
  • Om te toetsen of bestaande voorzieningen al voldoen aan de gewenste situatie
  • Om te bepalen wat er nog moet gebeuren om aan de gewenste situatie te voldoen
  • Voor het ontwerp van een projectportfolio om de gewenste situatie te realiseren
  • Als basis voor de projectstartarchitectuur van projecten.
De doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en behoort daarbinnen tot het I-domeinen ‘Documentdiensten’ en ‘Gegevensdiensten’.
Publicatiedatum2012/06/01
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t) Document Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Documentdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidend (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Bestand tegen veranderingen (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Kerndepartementen werken digitaal (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn beveiligd (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Records zijn openbaar (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Rijksbreed informatie delen (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
Vaststelling Digitale Duurzaamheid (Doel)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur Digitale Duurzaamheid

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.