Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu09
Stelling Systemen classificeren en ordenen records volgens een bedrijfsprocesgerelateerd classificatieschema en vullen dat zo nodig aan met andere doelgerichte classificatieschema's.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Traditioneel ordenen systemen archiefstukken op basis van een bedrijfsprocesgerelateerd classificatieschema in dossiers. Digitalisering biedt echter mogelijkheden meer dan één ordening tegelijkertijd toe te passen. Naast procesclassificatie zijn meer ordeningsstructuren mogelijk, niet perse gebaseerd op de procescontext, maar met andere doelen, zoals vindbaarheid door gebruikers. Door het invullen van metadatavelden kunnen in een digitale omgeving met behulp van sjablonen of queries tal van verschillende soorten overzichten worden geproduceerd, geordend of gegroepeerd volgens verschillende criteria.
Toelichting implicaties
  • Er is een bedrijfsprocesgerelateerd classificatieschema
  • Eventueel aanvullende ordeningsstructuren zijn beschreven.
  • Schema's voor classificatie van de records opstellen n.a.v. de ordeningsdoelen.
  • Zorg dragen dat records volgens deze schema's worden geordend.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Versiebeheer

150526 - De strekking van het principe meer toegeschreven naar meervoudig ordenen als gevolg van de mogelijkheden van digitalisering, aanvullend op traditioneel ordenen in procesdossiers. Laatste (gewijzigde) stelling: Records zijn geordend.

150209 - Principe veralgemeniseerd en gerelateerd aan de archiefregeling 2009. Oorspronkelijke stelling: Records zijn samengebracht in dossiers, gerelateerd aan het bedrijfsproces dat de records heeft voortgebracht.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers Geabstraheerd van bron
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online