Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Records zijn openbaar

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu06
Stelling Records met openbaar karakter zijn digitaal raadpleegbaar.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Ingezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te zien. In beginsel is dit alle overheidsinformatie, tenzij noodzakelijk (beveiliging)beleid en/of bestaande wet- en regelgeving zoals de privacy-regelgeving (WBP) en uitzonderingsbepalingen van de WOB dit weerspreken. De informatie moet digitaal raadpleegbaar zijn teneinde geïnteresseerden eenvoudig toegang tot de informatie te geven.
Toelichting implicaties
  • Van elk record is het openbaarheidsregime bekend.
  • De organisatie gaat uit van actieve openbaarmaking.
  • De organisatie stelt de openbare informatie zonder beperkende voorwaarden beschikbaar.
Beschrijving Beschikbaarstelling van informatie kan gericht gebeuren, bijvoorbeeld naar aanleiding van speciale verzoeken door geïnteresseerden, of als onderdeel van specifieke dienstverlening, zoals het verstrekken van een vergunning. Ook kan het nodig zijn om informatie door middel van algemene publicatie via publieke media zoals internet of televisie beschikbaar te stellen.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/15
Versiebeheer

150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR16. Naar aanleiding daarvan is de stelling aangescherpt en eenduidig gericht op raadpleegbaarheid van openbare informatie. De openbaarheidsstatus van het gegeven zelf is uit de stelling gehaald (oorspronkelijke stelling: 'Record zijn openbaar en digitaal raadpleegbaar'). Rationale en implicaties zijn nog aangevuld en aanvullend is een toelichtende beschrijving opgenomen.

150312 - Stelling aangescherpt en ontdaan van het wat vage karakter ; Rationale en Implicaties aangescherpt en aangevuld.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Records zijn openbaar Geabstraheerd van bron
DiDu: Records zijn openbaar Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online