Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DiDu: Records zijn openbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDiDu06
StellingRecords met openbaar karakter zijn digitaal raadpleegbaar.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten
Toelichting rationaleIngezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te zien. In beginsel is dit alle overheidsinformatie, tenzij noodzakelijk (beveiliging)beleid en/of bestaande wet- en regelgeving zoals de privacy-regelgeving (WBP) en uitzonderingsbepalingen van de WOB dit weerspreken. De informatie moet digitaal raadpleegbaar zijn teneinde geïnteresseerden eenvoudig toegang tot de informatie te geven.
Toelichting implicaties
  • Van elk record is het openbaarheidsregime bekend.
  • De organisatie gaat uit van actieve openbaarmaking.
  • De organisatie stelt de openbare informatie zonder beperkende voorwaarden beschikbaar.
BeschrijvingBeschikbaarstelling van informatie kan gericht gebeuren, bijvoorbeeld naar aanleiding van speciale verzoeken door geïnteresseerden, of als onderdeel van specifieke dienstverlening, zoals het verstrekken van een vergunning. Ook kan het nodig zijn om informatie door middel van algemene publicatie via publieke media zoals internet of televisie beschikbaar te stellen.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/15
Versiebeheer150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR16. Naar aanleiding daarvan is de stelling aangescherpt en eenduidig gericht op raadpleegbaarheid van openbare informatie. De openbaarheidsstatus van het gegeven zelf is uit de stelling gehaald (oorspronkelijke stelling: 'Record zijn openbaar en digitaal raadpleegbaar'). Rationale en implicaties zijn nog aangevuld en aanvullend is een toelichtende beschrijving opgenomen. 150312 - Stelling aangescherpt en ontdaan van het wat vage karakter ; Rationale en Implicaties aangescherpt en aangevuld.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DiDu: Records zijn openbaarGeabstraheerd van bron
DiDu: Records zijn openbaarRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.