Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Bestand tegen veranderingen

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu15
Stelling De inrichting van de informatiehuishouding is flexibel
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Veranderingen in de organisatie of het werkproces kunnen het noodzakelijk maken om de informatiehuishouding aan te passen. Daarom dient de informatiehuishouding flexibel te zijn ingericht
Toelichting implicaties
  • Organisatie en processen zijn beschreven.
  • De informatiehuishouding conformeert aan geaccepteerde (open) standaarden.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Tekstueel aangescherpt. Geen inhoudelijke wijziging.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Bestand tegen veranderingen Geabstraheerd van bron
DiDu: Bestand tegen veranderingen Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online