Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu07
Stelling Record zijn beschreven volgens standaard profielen voor metagegevens bij het Rijk.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale De Rijksdienst verplicht het gebruik van metagegevens. Deze zijn noodzakelijk voor duurzame toegankelijkheid, in het bijzonder voor zoeken, inzien, begrijpen, preserveren en vernietigen. De content wordt daardoor vindbaar, interpretabel en betrouwbaar voor gebruikers. Gebruik van standaard profielen voor metadata bevordert de uitwisselbaarheid van content. De Rijksdienst gebruikt daarvoor het 'Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid'. Aanvullend op dat profiel kan het nodig om metadata te gebruiken die specifiek van toepassing is voor de context waarin de informatie moet worden gebruikt.
Toelichting implicaties
  • Vastleggen metagegevens conform standaard profielen voor metagegevens, i.c. toepassingsprofiel metagegevens rijksoverheid en metagegevensschema’s van de ministeries.
  • Vaststellen eventuele noodzaak tot aanvulling op standaard profielen en zo nodig de metagegevens aanvullen.
  • Waar mogelijk metagegevens automatisch genereerbaar maken.
Beschrijving

Als principe is dit een op het Rijk toegespitste verdieping van NORA principe AP17.

De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk toepassingsprofiel metadata, dat recht doet aan de concerngedachte. Er ontstaat daardoor een hiërarchie van toepassingsprofielen, van rijksbreed naar organisatie- en zelfs systeemspecifiek. Door toenemend (her)gebruik van (standaard) bouwstenen en informatie (o.a. basisregisters) zal de hiërarchie van profielen minder stijl worden, waardoor de uitwisselbaarheid van informatie binnen en door de Rijksdienst zal verbeteren.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/15
Versiebeheer

150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR14. Daartoe zijn de stelling, de rationale en de implicaties aangescherpt. Het principe is daarmee toegespitst op het gebruik van standaard profielen van het Rijk, i.p.v. op het sec beschrijven van records. Hiermee is het principe ook beter in lijn met NORA AP17. Tevens is een aanvullende beschrijving opgenomen met o.a. een verwijzing naar het bovenliggende NORA principe. Tot slot is ook een extra bronverwijzing opgenomen naar de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid.

150224 - Stelling aangescherpt ; Rationale en implicaties aangescherpt en aangevuld.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd Geabstraheerd van bron
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
Document generator Realiseert DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
HR Metadata Realiseert DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
Document generator Realiseert principe DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
HR Metadata Realiseert principe DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
EAR Online