Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Toepassingsprofiel Metadata

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR14
Stelling Specifieke metadata profielen van RD-organisaties vullen aan op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijk.
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationale De Rijksdienst verplicht het gebruik van metagegevens. Deze zijn nodig om aan content betekenis te geven. De content wordt daardoor vindbaar, interpretabel en betrouwbaar voor gebruikers. Gebruik van standaard metadata bevordert de uitwisselbaarheid van content. Binnen de Rijksdienst is daarvoor het 'Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid' ontwikkeld. Aanvullend op het standaard profiel is het nodig om organisatiespecifieke betekenissen van content bekend te kunnen maken. Het standaard toepassingsprofiel moet daarom nader worden gespecificeerd tot een toepassingsprofiel voor een organisatorische eenheid, een werkgebied, een functie of een keten.
Toelichting implicaties De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk toepassingsprofiel metadata, dat recht doet aan de concerngedachte. Er ontstaat daardoor een hiërarchie van toepassingsprofielen, van rijksbreed naar organisatie- en zelfs systeemspecifiek. Door toenemend (her)gebruik van (standaard) bouwstenen en informatie (o.a. basisregisters) zal de hiërarchie van profielen minder stijl worden, waardoor de uitwisselbaarheid van informatie binnen en door de Rijksdienst zal verbeteren.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/15
Datum-afgevoerd 2015/05/15
Versiebeheer 150515 - Dit principe is samengevoegd met DiDu07. Zie voor verdere uitleg het versiebeheer bij dat principe.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toepassingsprofiel Metadata
Document generator (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toepassingsprofiel Metadata
HR Metadata (Bouwsteen) Realiseert EAR: Toepassingsprofiel Metadata
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toepassingsprofiel Metadata
Document generator (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toepassingsprofiel Metadata
HR Metadata (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Toepassingsprofiel Metadata
EAR Online