Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Toepassingsprofiel Metadata

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR14
StellingSpecifieke metadata profielen van RD-organisaties vullen aan op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijk.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationaleDe Rijksdienst verplicht het gebruik van metagegevens. Deze zijn nodig om aan content betekenis te geven. De content wordt daardoor vindbaar, interpretabel en betrouwbaar voor gebruikers. Gebruik van standaard metadata bevordert de uitwisselbaarheid van content. Binnen de Rijksdienst is daarvoor het 'Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid' ontwikkeld. Aanvullend op het standaard profiel is het nodig om organisatiespecifieke betekenissen van content bekend te kunnen maken. Het standaard toepassingsprofiel moet daarom nader worden gespecificeerd tot een toepassingsprofiel voor een organisatorische eenheid, een werkgebied, een functie of een keten.
Toelichting implicatiesDe Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk toepassingsprofiel metadata, dat recht doet aan de concerngedachte. Er ontstaat daardoor een hiërarchie van toepassingsprofielen, van rijksbreed naar organisatie- en zelfs systeemspecifiek. Door toenemend (her)gebruik van (standaard) bouwstenen en informatie (o.a. basisregisters) zal de hiërarchie van profielen minder stijl worden, waardoor de uitwisselbaarheid van informatie binnen en door de Rijksdienst zal verbeteren.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/15
Datum-afgevoerd2015/05/15
Versiebeheer150515 - Dit principe is samengevoegd met DiDu07. Zie voor verdere uitleg het versiebeheer bij dat principe.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toepassingsprofiel Metadata
Document generator (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toepassingsprofiel Metadata
HR Metadata (Bouwsteen)RealiseertEAR: Toepassingsprofiel Metadata
Doc-Direct (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toepassingsprofiel Metadata
Document generator (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toepassingsprofiel Metadata
HR Metadata (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Toepassingsprofiel Metadata

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.