Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Informatie-objecten systematisch beschreven
Type Afgeleid principe
Stelling De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd.
Versie 2016-06-21 14:49:52
Beschrijving
Toelichting rationale Samenwerking tussen en ook binnen organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist.

Vastleggen van standaard metagegevens over de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten heeft als doel:

  • het mogelijk maken van hergebruik van informatieobjecten binnen wet- en regelgeving
  • ondersteunen van de uitwisselbaarheid van informatie tussen publieke organisaties en hun voorzieningen daarvoor
  • waarborgen van de kwaliteit in termen van authenticiteit, betrouwbaarheid, volledigheid, integriteit, bruikbaarheid en duurzaamheid
  • waarborgen van vindbaarheid, identificatie en toegankelijkheid
  • het mogelijk maken van beheer en reproductie
  • herleiden van het doel en de context van de inwinning
Realiseert Vindbaar (NORA),Toegankelijk (NORA),Standaard (Basisprincipe) (NORA),Transparant (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties [[Toelichting implicaties::#Alle partijen wijken alleen beargumenteerd af van een gekozen standaard of deze handreiking
  1. Gegevensbeschrijvingen zijn vindbaar met gebruikelijke termen
  2. De betekenis van gehanteerde begrippen is duidelijk (transparant)
  3. De beschrijving is op internet gepubliceerd en voor mensen leesbaar (toegankelijk)
  4. De beschrijving is bij voorkeur ook machinaal lees- en interpreteerbaar (toegankelijk)
Om deze implicaties te realiseren, wordt aanbevolen de handreiking te gebruiken. Daarin wordt ook verwezen naar de in acht te nemen Standaarden informatieobjecten.]]
Cluster Informatie
Architectuurlaag Informatiearchitectuur
Architectuurdomein Berichten en Gegevens
ID AP17
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online