Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu05
Stelling Records zijn eenvoudig te vinden via de metagegevens en/of op basis van hun inhoud.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale De zorgdrager moet conform de wettelijke archiefregeling ervoor zorgen dat het archiveringssysteem de toegankelijke staat van archiefbescheiden waarborgt, zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden aan de hand van de daaraan gekoppelde metagegevens.
Toelichting implicaties
  • Ieder record is voorzien van metagegevens die context, inhoud, structuur en eventueel gedrag van het record vastleggen, evenals het beheer ervan door de tijd heen.
  • Het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid is geïmplementeerd.
  • Er is duidelijkheid over de redelijkheid van zoektermijnen
  • Er is toegankelijke zoekfunctionaliteit, bij voorkeur rijksbreed beschikbaar (bijvoorbeeld DWR Zoeken)
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Stelling aangescherpt; Rationale en implicaties aangevuld.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden Geabstraheerd van bron
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden
HR Metadata Realiseert DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden
HR Metadata Realiseert principe DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden
EAR Online