Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidend

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu03
Stelling Bij het inrichten van de informatiehuishouding is het bedrijfsproces leidend.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Bedrijfsprocessen en informatiehuishouding zijn op elkaar afgestemd. Binnen de processen worden records verzameld, gecreëerd, gebruikt en bewaard. De afwegingen om records te bewaren en te gebruiken alsmede de manier waarop, worden daarom gemaakt vanuit het belang van het bedrijfsproces.
Toelichting implicaties
  • Bedrijfsprocessen van de organisatie zijn duidelijk beschreven.
  • Van ieder proces is een risico-analyse beschikbaar.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 Tekstuele aangescherpt. Geen inhoudelijke wijziging.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidend Geabstraheerd van bron
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidend Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online