Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Rijksbreed informatie delen

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu02
Stelling Rijksambtenaren kunnen informatie van alle rijksorganisaties gebruiken.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Het rijk werkt als één concern. Dat betekent samenwerken over de grenzen van organisaties en organisatieonderdelen. Records moeten Rijksbreed toegankelijk en (her)bruikbaar zijn, onafhankelijk van de organisatie waarvan een rijksambtenaar deel uitmaakt en onafhankelijk van tijd, plaats, applicatie en technisch platform.
Toelichting implicaties
  • De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken alsmede interdepartementale samenwerking, op een veilige en vertrouwde manier mogelijk maakt.
  • De specificaties van processen, applicaties, systemen en de informatie die zij uitwisselen, zijn gebaseerd op landelijk en/of rijksbreed afgesproken open standaarden.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/15
Versiebeheer

150515 - Pagina hernoemd van 'DiDu: Samenwerking is mogelijk' naar 'DiDu: Rijksbreed informatie delen'.

150209 - Tekstueel aangescherpt. Stelling eenduidig geënt op informatie rijksbreed delen en ontdaan van de impliciete rationale. Laatstgenoemde eenduidig aan Toelichting rationale toegevoegd. Verder implicaties toegevoegd.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Rijksbreed informatie delen Geabstraheerd van bron
DiDu: Rijksbreed informatie delen Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online