Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu13
Stelling Records die voor permanente bewaring in aanmerking komen, worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Dit principe geeft invulling aan de wens om overheidsinformatie zo snel mogelijk openbaar te maken. De zorgdrager is verplicht om de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats. Hij kan dit ook eerder doen.
Toelichting implicaties
  • De criteria voor permanente bewaring zijn duidelijk en kunnen worden toegepast.
  • Na overbrenging zijn de archiefbescheiden in principe openbaar.
  • Het zorgdragerschap gaat over op het de beheerder van de archiefbewaarplaats.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Tekstueel aangescherpt, zonder inhoudelijke wijziging. Implicaties toegevoegd.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring Geabstraheerd van bron
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring
EAR Online